Hravě se poperete, řeknete si, jak jste se u toho cítili a my věříme, že vám to zlepší život
Tomáš Wortner a tým facilitátorůCo je PlayFight?

PlayFight je přirozená fyzická aktivita, kterou dělají děti i zvířata, když spolu hravě zápasí, aby se poznaly, svobodně se vyjádřily a vybudovaly vzájemnou důvěru.

My k hravému zápasu přidáváme vědomou práci s emocemi, umění konstruktivní komunikace a vytváření autentických vztahů.

Touto kombinací vědomé práce s tělem a emocemi vznikla unikátní metoda osobního rozvoje PLAYFIGHT založená Tomášem Wortnerem.


Průběh workshopu

1. Úvodní kruh

Sedíme v kruhu a upřímně sdílíme proč kdo přichází a jaké je jeho/její téma nebo výzva. S čím v životě bojuje. PlayFight foto

2. Rozcvička

Rozehřátí v kruhu a poté ve dvojicích/skupinách. Naladění na své tělo, aktuální energii a setkání s ostatními. PlayFight foto

3. Jednotlivé PlayFighty

Vysvětení pravidel a struktury PlayFightu. Poté je hlavní část workshopu věnována jednotlivým PlayFightům. PlayFight foto

4. Závěrečný kruh

Shrnutí a reflexe svých zážitků a pocitů. Formulace toho, co si člověk odnáší a co se o sobě dozvěděl. PlayFight foto

Rituály playfightu

PlayFight je bezpečné setkání pohybující se libovolně na škále hravost - dravost, následná reflexe a získání nových vhledů a poznatků.


1. Výběr partnera

Kdokoliv může kohokoliv vyzvat. Vyzvaný přijme nebo odmítne. Dvojice pak začíná uprostřed kruhu dechovým cvičením. PlayFight foto

2. Naladění

Těsně před PlayFightem je moment na pocítění svých emocí, naladění se na svůj záměr a na partnera. PlayFight foto

3. PlayFight

Dvojice vytváří svůj PlayFight tak, jak zrovna chce. Může se objevovat vše na škále: radostná hra - dravý zápas. PlayFight foto

4. Reflexe

Každý z dvojice sdílí, jak se během PlayFightu cítil, co prožíval a za co doceňuje svého partnera/partnerku. PlayFight foto

Cílem setkání je oživení vnitřní síly a hravosti a posilování důvěry a odvahy. Více o metodě v dokumentu ČT Babylon, kde štáb natáčel i na PlayFight workshopu, který vedl Tomáš a facilitátorka Katarzyna.


Pravidla v kostce


Chci si PlayFight užít. Jsem všímavý/všímavá.


"Vyhrávám" když držím partnera/partnerku na lopatkách.


Nikdo nepočítá žádné body.


Beru zodpovědnost za sebe a své hranice.


Nechci zranit sebe ani partnera/partnerku.


Kdykoliv mohu říct stop/pauza.

PlayFight tým

PlayFight nám dává smysl. Na workshopech vytváříme upřímné společenství pro vědomou práci s tělem a emocemi.
Tomáš Wortner

Tomáš Wortner
Zakladatel PlayFightu.
Věnuje se facilitování, rozvíjení a rozšiřování PlayFight metody.Katarzyna Kamecka

Katarzyna Kamecka
Facilituje PlayFight pro ženy.Martin Masák

Martin Masák
Facilitátor v tréninku.

Naše práce v číslech

2
roky

3
města

130+
workshopů

650+
účastníků

Plánované workshopy


Vedeme workshopy pro muže, ženy i smíšené skupiny.
PlayFight workshopy jsou otevřeny všem, kteří se chtějí vnitřně posunout.

Kontakt


Chcete PlayFight pro váš tým ve firmě?

Pro vaše učitele ve škole?

Ve vašem městě?Tomáš Wortner
tomas.wortner@playfight.cz
+420 731501809

Můžete nás také kontaktovat přes náš facebook